23 มีนาคม 2560 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
23 มีนาคม 2560 ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 มีนาคม 2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Backup Storage) สำหรับงาน MIS จำนวน ๑ ระบบ
23 มีนาคม 2560 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
23 มีนาคม 2560 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 มีนาคม 2560 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านทรายมูล-(สี่แยกทุ่งมณี) หนองฮาง-หนองแคน-หนองตอ ก่อสร้างถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In - PLace Recycling หมู่ที่ ๔ บ้านทรายมูล ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
20 มีนาคม 2560 การประมูลซื้อโครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ร๔บรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังอุบลราชธานี
20 มีนาคม 2560 การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนตาล หมู่ 4 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบอบต.โพนแพงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
20 มีนาคม 2560 การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแพง หมู่ 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบอบต.โพนแพง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
20 มีนาคม 2560 การสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแพง หมู่ 1 ถึงเขตตำบลม่วงสามสิบ
Link ข่าวประกวดราคา : http://123.242.163.1/POC/EAuction/ShowAuction.aspx
26 ตุลาคม 2553 งานราชการ
26 ตุลาคม 2553 อาจารย์
26 ตุลาคม 2553 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26 ตุลาคม 2553 เภสัชกร
Link ข่าวรับสมัครงาน : http://123.242.163.1/POC/JobNews/ShowJobNews.aspx
28 มกราคม 2554 สรุปรายงาน 7 วัน อันตราย ช่วงปีใหม่ 2554
03 พฤศจิกายน 2553 รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติ
15 ตุลาคม 2552 แก้ปัญหาน้ำท่วม
09 สิงหาคม 2552 ประกาศเตือนภัย "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง"
29 มิถุนายน 2552 เตือนภัยฝนตกหนักฟ้าคะนอง
25 มิถุนายน 2552 คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ปี 2552 จอบ.
25 มิถุนายน 2552 แบ่งมอบภารกิจฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยฯปี 2552 จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม
14 กุมภาพันธ์ 2552 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกหนาในหลายพื้นที่
Link ข่าวเตือนภัยภายในจังหวัด : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWarning.aspx
ระบบเตือนภัย
 สถานะการเตือนภัย     ปกติ       เฝ้าระวัง   วิกฤติ

ระดับน้ำมูลวันนี้ ไม่ระบุ (ต่ำกว่าระดับแนวตลิ่ง)
สถานีตรวจวัดน้ำ M7 ณ สะพานเสรีประชาธิปไตย
(ระดับตลิ่ง 112.00 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
Link ข่าวเตือนภัยระดับน้ำมูล : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowWater.aspx

ลักษณะภูมิอากาศ
ปริมาณน้ำฝน  ไม่ระบุ
อุณหภูมิสูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
อุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสุดวันนี้  ไม่ระบุ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยวันนี้  ไม่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถานีอุตอนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : ไม่ระบุ
Link ข่าวเตือนภัยอุณหภูมิ : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowTempperature.aspx
   
Link สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowAccident.aspx

Link ระบบเตือนภัยทางสังคม : http://123.242.163.1/POC/EWarning/ShowSocial.aspx

IT5 เฝ้าระวังเตือนภัย
ระบบปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี